Πανοραμική Φωτογραφία Ιστορία

Άρθρα σχετικά με την ιστορία της πανοραμικής φωτογραφίας

Η Πανοραμική φωτογραφία συμβαδίζει σχεδόν χρονικά με την ίδια την φωτογραφία. Από τις αρχές σχεδόν της ανακάλυψης της φωτογραφίας, οι φωτογράφοι προσπάθησαν να απόδώσουν τοπία, πόλεις, μνημεία και αρχιτεκτονικές κατασκευές, με πανοραμικό τρόπο.

Πολύ πριν από την φωτογραφία, άλλες τέχνες προσπαθούσαν να αποτυπώσουν πανοραμικά διάφορες σκηνές. Από την αρχαιότητα ακόμη, αρκεί να δει κανείς διάφορες σκηνές που αποτυπώνονταν στις ζωφόρους των αρχαίων ναών για να δει εκεί τις πρώτες προσπάθεις για πανοραμικές απεικονίσεις. Οι συστηματικότερες προσπάθειες για πανοράματα έγιναν από την ζωγραφική και οδήγησαν στα πανοράματα, στο διόραμα και στο κυκλόραμα τον 19ο αιώνα.